Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 
 
 

Srdečná vďaka za návštevu mojich stránok. Nájdete na nich fotografickú dokumentáciu z ciest za kaktusmi a obrázky z krajín a miest, kde žijem, resp. som žil.

Staré, naskenované, diáky nezodpovedajú požiadavkám na kvalitu fotiek. Dlho som riešil dilemu, či skeny zverejniť, alebo založiť. V plynúcom case mávam pocit, že rozhodnutie publikovať tisíce fotografii malo zmysel.

Pestovaniu kaktusov sa venujem od dieťaťa. Je to už viac ako štyridsať rokov. Vysnívanou destináciou bolo Mexiko. Keď sa oficiálny bolševik pobral na smetisko dejín, otvorili sa nové možnosti a sny sa mohli stať skutočnosťou. A aj sa stali. V marci 2015 bolo dvadsaťpäť rokov od prvej cesty! Po dlhej odmlke zo začiatku roku 2015 je treba opäť popracovať v poli. Nové možnosti využitia vedy a techniky pri hľadaní kaktusov sľubujú ďalšie nálezy. Prvýkrát sme ich odskúšali pri poslednej ceste do Mexika v novembri 2017. Cesta je zmapovaná tak v dokončenom podadresári Varia 2017-11, ako aj podrobnejšie podľa jednotlivých zastávok.

Objavil sa podadresár Slovensko. Mám pocit dlhu voči vlastnej krajine. Nástup nových technológii nám ukazuje svet z iného uhla. Nového a fascinujúceho. V tomto období sa venujem hlavne fotografovaniu "rodnej hrudy". Okrem dvoch, či troch regiónov mám pocit, že som už prešiel celé Slovensko. V sekcii Pele Mele je utešene pribúdajú fotografie z rozkvitnutej Modry.

Ako som už dlho avizoval, 23.2.2018 uplynulo predlhých dvadsať rokov od úmrtia Charlieho Glassa. Rád som si tohto úžasného človeka a kaktusára pripomenul zverejnením jeho kompletného Logbook-u, či Field Notes (poľných poznámok). Od 23.2.2018 sú zverejnené v podadresári Charlie Glass, Field Notes.

Prajem Vám príjemné chvíle strávené na týchto stránkach.

Posledná aktualizácia bola urobená 19.6.2018.

 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com