Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 

Priatelia,

srdečná vďaka za návštevu týchto stránok. Priebežne spracovávam fotografickú dokumentáciu mnohých ciest za kaktusmi, sukulentami, či jednoducho len obrázky z krajín, alebo miest, ktoré sú mi blízke. Postupne budú fotografie pribúdať. Ich kvalita častokrát nie je tak vysoká, aby umožňovala ich publikovanie. V roku 1990 som sa len učil mačkať spúšť. Hoci som bol výrazne mladší, zdá sa, že som mal problém sa k rastline zohnúť. Dnes už viem pri nich aj ležať, len sa rovnako ťažko vstáva ako sa kedysi zohýnalo... Najčerstvejšie fotografie budú prichádzať na web ako posledné. Preto prosím o trpezlivosť. Druhý negatívny faktor, ktorý mnohé fotografie ovplyvnil, je scaner. Rovnako ako fotografovanie v roku 1990, aj scanovať sa učím. Je to vidieť. Prosím, ospravedlňte preto kvalitu, či nekvalitu, niektorých obrázkov. Zverejnenie čo najväčšieho počtu obrázkov aj keď v nižšej kvalite sa mi v tomto projekte zdá byť dôležitejšie ako vytváranie zdania výborného technika.

Sprístupnenie týchto fotografií verejnosti má tri ciele. Prvým je presvedčenie, že by bola škoda nechať všetky diapozitívy doma nepublikované zapadnuté prachom v skrini. Pre špecialistov je to výborná príležitosť určiť mnohé, mnou nesprávne pomenované, rastliny a vidieť rozšírenie jednotlivých taxónov aj na miestach, kde oni snáď neboli. Posledným, zrejme rozhodujúcim motívom, je ukázať kaktusárom a pestovateľom, ktorí nemali možnosť cestovať za svojimi obľúbenými rastlinami ako tieto existujú na prírodných náleziskách. Myslím, že to umožní dotvoriť si obraz ako možno rastliny čo najlepšie pestovať a tešiť sa z ich rastu a kvetov dlhé roky.

Mám to úžasné šťastie, že mi bolo umožnené splniť si mnohé, ak nie aj všetky, detské sny. Ako som sledoval kaktusárske dianie túžil som po tých, či oných rastlinách. Samozrejme som ich chcel mať doma a pestovať ich. Nikdy ma nenapadlo, že by som tieto nádherné rastliny mohol vidieť aj na ich prirodzených náleziskách. Je fantastické a ďakujem osudu, že som všetky tieto šperky videl rásť divo v prírode. Okrem nich som spoznal a spriatelil sa s mnohými, veľmi zaujímavými ľuďmi. Videl som nesmierne krásne krajiny, scenérie a živočíchy. Na týchto stránkach by som sa rád s Vami o tieto zážitky podelil.

V kaktusárskom živote ma zásadne ovplyvnila kniha Curta Backeberga Die Kakteenjagd. Rád by som zacitoval dve myšlienky z nej:
"Jahrhunderte verrinern; die Erde wandelt ihr Gesicht.
Aber zeitlos wie die Wolken, die darueber ziehen,
lebt in den fernen Bergen Amerikas ein mächtiges Pflanzengeschlecht: die Kakteen.
Wie riesige Runen aus grauer Vorzeit trotzen sie der Not der Jahrzehnte;
Kampf und Entbehrung sind ihr Schicksal;
Wille und Zähigkeit ihre Waffen.
Und wenn die ewige Winde sie umbrausen, ist es mir,
als klinge um die ehrwuerdigen Häpter leise Beethowens unsterbliche Melodie.

Druhá krásna myšlienka je:
Hypnotische Kraft wohnt den Pflanzen inne;
wer sich einmal mit ihnen befast,
ist ihnen verfallen.
Er wird zum Sammler,
zum Fanatiker und dadurch - zum tieferen Freuden der Natur."

Pre tých, ktorí nerozumejú nemčine voľný preklad by mohol byť nasledovný:
"Storočia plynú; zem mení svoju tvár. Ale bez času,
ako oblaky, ktoré sa nad tým ťahajú žije v ďalekých horách Ameriky mohutné rastlinné pokolenie: kaktusy.
Ako čisté rumy zo šedého dávnoveku vzdorujú ťarche desaťročí;
boj a strádanie sú ich osudom,
vôľa a nepoddajnosť ich zbrane.
A keď večné vetry okolo nich šumia,
znie; pre mňa; to svišťanie okolo ich ctihodných hláv
ako tichá, nesmrteľná Beethowenova melódia."

A voľný preklad druhej myšlienky:
"Hypnotická sila býva vo vnútri rastlín;
kto sa s nimi raz zaoberal, prepadol im.
Bude zberateľom, fanatikom a tým - hlbším priateľom prírody".

Za akékoľvek pripomienky, alebo diskusiu o rastlinách, či ich menách Vám budem povďačný.

 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com