Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Pergamon

Podľa Wikipedia bol Pergamon starovekou gréckou obcou, ktorá sa rozkladala na útese vypínajúcom sa na severnom brehu rieky Kaikos, asi 25 kilometrů od brehov Egejského mora. Neskôr sa stal centrom silného a významného helénistického kráľovstva, kterému medzi rokmi 282 až 133 p. K. vládla dynastia Attalovcov. V současnosti sa tu nachádza turecké mesto Bergama.

Podľa legendy založili Pergamon kolonisti z Arkádie vedení Télefom, jedným z Héraklových synov. Attalos I. ako prvný z rodu Attalovcov prijal královský titul. V rokoch 229 až 222 pr. K. si podrobil značnú časť Anatolie. Za Attalovho panovania se Pergamon povzniesol medzi vedúce helenistické štáty. Rastúce bohatstvo Pergamonu a kráľova záľuba v monumentálnu oslavu svojich víťazstiev viedla k rozmachu sochárskej „pergamskej školy“. Kráľovská rezidencia sa vďaka rozumnej vláde Attalovcov zmenila z dobre chránenej pevnosti na výstavnú metropolu a kulturné centrum helenistického sveta. Honosila sa skvostnými chrámami a nádhernými veřejnými budovami.

Sláva Pergamonu dosiahla svojho vrcholu na začiatku 2. storočia p. K. až bola väčšina pergamonskej ríše premenená na provinciu Asia. V prvých dvoch storočiach rímskej nadvlády predstavoval Pergamon společne s Efesom a Smyrnou najdôležitějšie obchodné a kultúrne stredisko Ázie. V byzantských dobách, v dôsledku arabských ničivých nájazdov, razantne poklesol počet obyvateľov. V roke 716 bol Pergamon vyplienený Arabmi a na počiatku 14. storočia pripadol Osmanskej ríši.
 
 
 
  
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com