Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Z. A. Yaxchilan, CHIS

Yaxchilán je, podľa španielskej Wikipedia, mesto mayskej civilizácie postavené na brehu rieky Usumacinta. Svoje súčasné meno dostal v modernej dobe. Jeho pôvodné meno malo byť Pa´Chan.

Yaxchilán bolo dôležité mesto a mal rozhodujúcu moc v povodí rieky Usumacinta. Ovládal menšie mestá ako Bonampak. Dlhé obdobie bol spriaznený s Piedras Negras a v istom období aj s Tikal. Yaxchilán bol rivalom Palenque a v roku 654 viedli spolu vojnu. Yat – Balam, zakladateľ dlhej dynastie, nastúpil na trón v roku 320 p. Kr. kedy bol Yaxchilán len malým mestom. Jeho dynastia vládla až do začiatku IX. storočia. Najväčší rozmach zažil Yaxchilán počas dlhej vlády kráľa Štít – Jaguár II, ktorý zomrel v roku 742 ako 90 ročný.

Prístup do Yaxchilán je/bol možný len člnom po rieke Usumacinta. Pre mňa jedno z magických mayských miest. Cestou späť sme s dvomi psami a bez víz zostali stáť na guatemalskej strane rieky. Kopli do seba pivo a vrátili sa domov do Mexika. Jeden z najkrajších nekaktusových výletov v živote.
 
 
 
 

Yaxchilán, archeologická zóna.

Rio Usumacinta.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Týmto člnom sme sa plavili po rieke Usumacinta.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Dedinka na guatemalskej strane rieky Usumacinta.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Tropický prales v Guatemala.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Tropické drevo v štáte Chiapas.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna. Táto fotografia trochu vystihuje genius loci v Yaxchilán.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Opice sa k nám prihnali s obrovským krikom. Ako sme ich pozorovali, dostalo naše vtedajšie šteňa meno - Chango. V mexikánčine opica.

Iná možnosť dopravy do Yaxchilán je malé lietadlo.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna. Miesto je známe množstvom mimoriadne zachovalých stél.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Tropický prals v Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.

Yaxchilán, archeologická zóna.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com