Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Z. A. Edzna, CAMP

Edzná je, podľa španielskej Wikipedia, archeologická zona nachádzajúca sa v mexickom štáte Campeche.

Prvé dôkazy o osídlení sa datujú okolo roku 400 pr. Kr., kedy sa tu obyvateľstvo začalo venovať poľnohospodárstvu. Vytvorila sa organizovaná spoločnosť, ktorá stavala monumentálne stavby a zavlažovací systém.
Na začiatku nášho letopočtu mala Edzná centrálnu vládu a v období rokov 400 – 1000 p. Kr. sa stala regionálnym hlavným mestom západnej časti Yucatánskeho polostrova. Vo svojom rozkvete mala Edzná až 25 000 obyvateľov, ktorých počet postupne klesal, až do vyľudnenia v roku 1450 p. Kr..
 
 
 
 

Akropola v Edzná.


Akropola v Edzná.
Akropola v Edzná.

Budova piatich poschodí.

Budova piatich poschodí.

Akropola v Edzná.


Budova piatich poschodí.


Budova piatich poschodí.


Akropola v Edzná.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com