Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Rio Moctezuma, QRO

7. novembra 1991 sme si s Jorgem najskôr pripomenuli 74. výročie VOSR, začiatok Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva a vyrazili sme zo Zimapanu do Cadereyty.

Listujem starým denníkom. Ten netrpí sklerózou a hovorí: "27.9 km od PEMEX v Zimapan smer Vista Hermosa a Cadereyta, kaňon s orientáciou z E na W MZ 0318 Astrophytum ornatum, Ferocactus glaucescens, Mammillaria cadereytensis ?, Myrtillocactus geometrizans, Mammillaria elongata, Stenocereus marginatus, Coryphantha clava".
"31.8 km od PEMEX v Zimapan smer Vista Hermosa a Cadereyta, SE od cesty MZ 0319 Strombocactus disciformis".

Subjektívne spomienky, a teda ovplyvniteľné časom a sklerózou, hovoria, že starom a dnes už neexistujúcou cestou prechádzame priamo vedľa priehradného múra. Všade sa intenzívne pracuje. Tesne pred priehradnou stenou je prvý flek s Astrophytum ornatun. Prechádzame cez úzke hrdlo kaňona a vchádzame do dna súčasnej priehrady. Na nízkych kopčekoch rástli množstvá strombokaktusov. Dnes je toto všetko pod vodou. Spomienkou je štyri, alebo päť Strombocactus disciformis s číslom 0319, ktoré dodones u ma vegetujú.
 
 
 
 

Pohľad od Vista Hermosa na dno dnešnej priehrady. Alebo "es war einmal".

Jorge odchytil drobnú užovku.

Astrophytum ornatum (0318).

Astrophytum ornatum (0318).
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com