Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Paraguay, Santa Rosa

Pri Santa Rosa našiel pred rokmi Alexander Arzberger pár flekov Discocactus hartmannii. Podľa jeho slov sú dnes všetky, až na tento, zničené. Poľnohospodárstvo postupuje nepredstaviteľne rýchlo. Kto by sa staral o nejaké zbytočné diskáče?
 
 
 
 

Chutné mäso a mali aj výborný argentínsky malbec. Nový flek diskáčov sme dôstojne oslávili.

Discocactus hartmannii (1722).Discocactus hartmannii (1722).


Celý deň sa motáme pri potokoch.


Discocactus hartmannii (1722).


Discocactus hartmannii (1722).

Teplota 34,1°C a 49% vzdušná vlhkosť. A všade mokro.Miro na druhej strane tuší zaujímavý podklad pre diskáče. Žiaľ, cesty tam niet.
Discocactus hartmannii (1722).


Discocactus hartmannii (1722).

Flek. Nadmorská výška 202 m. Vzdušná vlhkosť 48% a teplota 35,1°C.

Druhý deň sme sa motali v širokov okolí Sana Rosa - San Estanislao. Zbytočne. Napriek tomu, že podklad bol veľmi nádejný.


Nie všetci majú pozitívny vzťah k životnému prostrediu.


Hrám sa s mikronikkorom 200 mm/4. Len ten motýľ neposedí.


Discocactus hartmannii (1722).Pri hľadaní niekoho, kto tie diskáče poznáme nás doporučili do tohto domu. Mali nádherné rastliny na záhrade. Ale o diskáčoch nevedeli nič.

Discocactus hartmannii (1722).

Cesty sú v Paraguayi pomerne slušné. Zrejme nie všade.

Discocactus hartmannii (1722).


V Santa Rosa je jediný slušný hotel. A dobrá reštaurácia.

Hneď ma napadlo, že Miro sa stretol s anakondou.
Discocactus hartmannii (1722).

Most pri Tacuati.

 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com