Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Chile, Rancho Monte

Prechádzame cez Paposo na juh. Za dedinou pozorujeme krásnu populáciu Copiapoa haseltoniana (1504). Kriedovobiele rastliny. Asi 4 m n. m.. Okrem kopiapoí pozorujeme aj jeden druh Neoporteria sp..
 
 
 
 

Copiapoa haseltoniana (1504).

Copiapoa haseltoniana (1504).

Copiapoa haseltoniana (1504).

Copiapoa haseltoniana (1504).

Copiapoa haseltoniana (1504).

Copiapoa haseltoniana fa. cristata (1504).

Copiapoa haseltoniana (1504).
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com