Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Kenya, Amboseli NP

Južne od hlavného mesta Nairobi sa nachádza Národný park Amboseli. Jedná sa o tretí najnajvštevovanejší park v Keni, hneď po Masai Mara National Reserve a Nakuru National Park. Ideálna návšteva parku je s jedným prenocovaním. Hotely Serena, či Oltukai sú na výbornej úrovni. Sopa Lodge mimo parku má zase najlepší výhľad na Kilimanjaro.
Amboseli bolo vyhlásené za prvú rezerváciu v Keni už v roku 1948 a zákonom bol ustanovený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V nadmorskej výške okolo 1100 – 1200 m n. m. sa rozprestiera na rozlohe necelých 400 km2. Jeho dominantou je najvyšší vrh Afriky Kilimanjaro (5 985 m n. m.).
Prístup do parku je z dvoch strán. Lepšia cesta je z Nairobi po Mombasa Road do Emali. Odtiaľ po dobrej asfaltke na juh a pri ceste je značenie na dve brány parku. Po poľnej ceste do parku to môže byť okolo 20 km na bránu. Druhá cesta z Nairobi ide smerom na Namanga (hranica s Tanzániou) po výbornej asfaltke a z Namanga treba ísť asi 70 km po poľnej ceste k bráne parku.
Za hlavnú atrakciu parku považujem veľké stáda slonov s majestátnym Kilimanjarom v pozadí. Vidieť spomínanú horu nie je každodenná záležitosť. Pozorovať sa dá predovšetkým skoro ráno. Okrem slonov bývajú v parku vidieť početné stáda byvolov, zebier, pakoňov, gaziel a impál. Stavy levov sú tiež početné. V každom prípade počet zvierat v parku počas roka silno kolíše. V období dažďov zvieratá migrujú aj mimo parku, pretože všade je dostatok vody.
 
 
 
 

Namanga.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Mycteria ibis.

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Emali.

Slon africký (Loxodonta africana).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Emali.

Namanga, Maasai.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Maasai.

Maasaiská dedina.

Namanga.

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Maasai.

Gazela grantova (Gazella grantii).

Maasai.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Observation hill.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Lamprotornis superbus.

Gazela grantova (Gazella grantii).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Maasai.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Jazero Amboseli.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Antilopa impala (Aepyceros melampus).

Maasai.

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Actophilornis africanus.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Serena Logde.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli, západ slnka.

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Lamprotornis superbus.

Lev púšťový (Panthera leo).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Amboseli Sopa Lodge.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Sopa Lodge.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Maasai.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Maasai.

Maasai.

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Sopa Lodge.

Ol Tukai Lodge.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Sopa Lodge.

Ol Tukai Lodge.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Serena Logde.

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Volavka (Egretta intermedia).

Maasai.

Maasai.

Pavián (Papio anubis).

Maasai.

Namanga.

Amboseli, západ slnka.

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Namanga.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Namanga.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Marabu africký (Leptoptilos crumeniferus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.) a jazero Amboseli.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Volavka vlasatá (Ardeola ralloides).

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Volavka (Ardea goliath).

Maasai.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Lamprotornis superbus.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Maasai.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasaiská dedina a Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Emali.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Volavka (Egretta intermedia).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Namanga.

Maasai.

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Maasai.

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Emali.

Namanga.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Namanga, Maasai.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Maasai.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Maasai.

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Emali.

Maasai.

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).

Maasai.

Namanga.

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Namanga.

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Namanga.

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Sopa Lodge.

Ol Tukai Lodge.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Lev púšťový (Panthera leo).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Maasai.

Namanga, keňsko - tanzánijská hranica.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Sopa Lodge.

Slon africký (Loxodonta africana).

Ol Tukai Lodge.

Maasai.

Maasai.

Pavián (Papio anubis).

Maasai.

Maasai.

Pavián (Papio anubis).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Byvolec gnu a žirafa.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Amboseli Sopa Lodge.

Vanellus armatus.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Pavián (Papio anubis).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Aloe sp.

Maasai.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Amboseli Serena Logde.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Oryx (Oryx beisa).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Ol Tukai Lodge.

Sviňa bradavičnatá (Phacochoers aethiopicus).

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Namanga.

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Namanga.

Slon africký (Loxodonta africana).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Maasai.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Ol Tukai Lodge.

Maasai.

Lamprotornis superbus.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Ol Tukai Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.


Amboseli Sopa Lodge.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Zebry a žirafy.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Maasai.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Plegadis falcinellus.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.


Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Paviáni (Papio anubis).

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Maasai.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Maasai.

Drop kori (Ardeotis kori).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.)., bočný vrchol.

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Hyena škvrnitá(Crocuta crocuta).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Maasai.

Actophilornis africanus.

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Ťava jednohrbá (Camelus dromedarius).

Lev púšťový (Panthera leo).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Pavián (Papio anubis).

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).


Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina) a myšiak (Circus pygargus)?

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai pod Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Lev púšťový (Panthera leo).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Maasai.

Maasai.

Namanga, Maasai.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Maasai.

Ol Tukai Lodge.

Antilopa losia (Taurotragus oryx).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Iremito Gate, jedna z brán do parku.

Namanga.

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Pavián (Papio anubis).

Namanga.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).


Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Maasai.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Maasai.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus) a zebry (Equus zebra).

Maasaijská dedina.

Himantopus himantopus.

Maasai.


Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Amboseli, západ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Amboseli Sopa Lodge.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Ol Tukai Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Amboseli Serena Logde.

Dinemellia dinemelli.

Maasai.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Volavka (Ardea melanocephala).

Slon africký (Loxodonta africana).

Ol Tukai Lodge.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Namanga.

Slon africký (Loxodonta africana).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Upracovaný melody boy.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Ol Tukai Lodge.


Maasai.

Maasai.

Amboseli, západ slnka.

Namanga.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Pavián (Papio anubis).

Namanga, Maasai.

Maasai.

Pavián (Papio anubis).

Namanga.

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Sviňa bradavičnatá (Phacochoers aethiopicus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).


Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Lev púšťový (Panthera leo).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Maasai.

Zebra kvaga (Equus zebra).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Ťava jednohrbá (Camelus dromedarius).

Lev púšťový (Panthera leo).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Gazela grantova (Gazella grantii).

Volavka (Ardea melanocephala).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Maasai.

Žirafa štíhla ( Giraffa camelopardis).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Maasai.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Oryx (Oryx beisa).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Antilopa impala (Aepyceros melampus).

Hyena škvrnitá(Crocuta crocuta).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Maasai.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com