Úvod   |   Galeria   |   Napíšte mi
 


 
 

Kenya, Amboseli NP

Južne od hlavného mesta Nairobi sa nachádza Národný park Amboseli. Jedná sa o tretí najnajvštevovanejší park v Keni, hneď po Masai Mara National Reserve a Nakuru National Park. Ideálna návšteva parku je s jedným prenocovaním. Hotely Serena, či Oltukai sú na výbornej úrovni. Sopa Lodge mimo parku má zase najlepší výhľad na Kilimanjaro.
Amboseli bolo vyhlásené za prvú rezerváciu v Keni už v roku 1948 a zákonom bol ustanovený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V nadmorskej výške okolo 1100 – 1200 m n. m. sa rozprestiera na rozlohe necelých 400 km2. Jeho dominantou je najvyšší vrh Afriky Kilimanjaro (5 985 m n. m.).
Prístup do parku je z dvoch strán. Lepšia cesta je z Nairobi po Mombasa Road do Emali. Odtiaľ po dobrej asfaltke na juh a pri ceste je značenie na dve brány parku. Po poľnej ceste do parku to môže byť okolo 20 km na bránu. Druhá cesta z Nairobi ide smerom na Namanga (hranica s Tanzániou) po výbornej asfaltke a z Namanga treba ísť asi 70 km po poľnej ceste k bráne parku.
Za hlavnú atrakciu parku považujem veľké stáda slonov s majestátnym Kilimanjarom v pozadí. Vidieť spomínanú horu nie je každodenná záležitosť. Pozorovať sa dá predovšetkým skoro ráno. Okrem slonov bývajú v parku vidieť početné stáda byvolov, zebier, pakoňov, gaziel a impál. Stavy levov sú tiež početné. V každom prípade počet zvierat v parku počas roka silno kolíše. V období dažďov zvieratá migrujú aj mimo parku, pretože všade je dostatok vody.
 
 
 
 

Ol Tukai Lodge.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Ol Tukai Lodge.

Pavián (Papio anubis).

Ol Tukai Lodge.

Pavián (Papio anubis).

Ol Tukai Lodge.

Pavián (Papio anubis).

Ol Tukai Lodge.

Pavián (Papio anubis).

Ol Tukai Lodge.

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Zebry a žirafy.

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli, západ slnka.

Lamprotornis superbus.

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Amboseli, západ slnka.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Maasai.

Amboseli Serena Logde.

Marabu africký (Leptoptilos crumeniferus).

Amboseli Serena Logde.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli Serena Logde.

Slon africký (Loxodonta africana).

Amboseli Serena Logde.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Amboseli Serena Logde.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Maasai.

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Lev púšťový (Panthera leo).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Lev púšťový (Panthera leo).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.)., bočný vrchol.

Lev púšťový (Panthera leo).

Slon africký (Loxodonta africana).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Pavián (Papio anubis).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Emali.

Slon africký (Loxodonta africana).

Emali.

Maasai.

Emali.

Maasai.

Emali.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli, západ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli, západ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Amboseli, západ slnka.

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.), východ slnka.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Ol Tukai Lodge.

Slon africký (Loxodonta africana).

Ol Tukai Lodge.

Slon africký (Loxodonta africana).

Ol Tukai Lodge.

Ol Tukai Lodge.

Volavka (Ardea melanocephala).

Ol Tukai Lodge.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Dinemellia dinemelli.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Žirafa štíhla (Giraffa camelopardis).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Lev púšťový (Panthera leo).

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus) a zebry (Equus zebra).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Pavián (Papio anubis).

Pavián (Papio anubis).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Mycteria ibis.

Byvol kaferský (Syncerus caffer).

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Amboseli Serena Logde.

Slon africký (Loxodonta africana).

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).

Volavka vlasatá (Ardeola ralloides).

Antilopa impala (Aepyceros melampus).


Iremito Gate, jedna z brán do parku.

Maasai.

Lamprotornis superbus.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasaijská dedina.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasaiská dedina.

Maasai.

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Gazela thomsonova (Gazella thomsonii).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Oryx (Oryx beisa).

Oryx (Oryx beisa).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Namanga.

Namanga.

Upracovaný melody boy.

Antilopa impala (Aepyceros melampus).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Drop kori (Ardeotis kori).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Pavián (Papio anubis).

Lev púšťový (Panthera leo).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Hyena škvrnitá (Crocuta crocuta).

Volavka (Egretta intermedia).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Hroch obojživelný (Hyppopotamus amphibius).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Lev púšťový (Panthera leo).

Maasai.

Maasai.

Maasai pod Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasaiská dedina a Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Maasai.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Volavka (Ardea melanocephala).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Lamprotornis superbus.

Lamprotornis superbus.

Jazero Amboseli.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.) a jazero Amboseli.

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Aloe sp.

Amboseli Sopa Lodge.

Maasai.

Maasai.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.

Amboseli Sopa Lodge.


Sviňa bradavičnatá (Phacochoers aethiopicus).

Sviňa bradavičnatá (Phacochoers aethiopicus).

Antilopa losia (Taurotragus oryx).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Zebra kvaga (Equus zebra).

Volavka (Egretta intermedia).

Žeriav korunkatý (Balearica pavonina) a myšiak (Circus pygargus)?

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Gazela grantova (Gazella grantii).

Observation hill.

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Slon africký (Loxodonta africana).

Vanellus armatus.

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Byvolec gnu, alebo pakôň pásavý (Cannochaetes taurinus).

Pštros dvojprstý (Strutio camelus).

Byvolec gnu a žirafa.

Orol jasnohlasý (Haliaeetus vocifer).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).

Hadiar (Sagittarius serpentarius).


Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Kilimanjaro (5 895 m n. m.).

Paviáni (Papio anubis).

Himantopus himantopus.

Plegadis falcinellus.

Hyena škvrnitá(Crocuta crocuta).

Hyena škvrnitá(Crocuta crocuta).

Volavka (Ardea goliath).

Actophilornis africanus.

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Hus egyptská (Alopochen aegyptiaca).

Actophilornis africanus.

Žirafa štíhla ( Giraffa camelopardis).

Ťava jednohrbá (Camelus dromedarius).

Ťava jednohrbá (Camelus dromedarius).

Namanga, Maasai.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga, Maasai.

Namanga, Maasai.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga.

Namanga, keňsko - tanzánijská hranica.

Namanga, Maasai.

Emali.
 
 
Copyright 2009 Milan Zachar. Všetky práva vyhradené.   |   cactuszachar@gmail.com